Mängujuhend

Tehniline info

Mäng töötab kõige paremini Mozilla Firefox või Google Chrome veebilehitsejates. Mängimiseks on soovitatav kasutada laua- või sülearvutit. Mobiilsetes seadmetes ning teistes brauserites ei pruugi kõik mängu funktsioonid hetkel veel töötada.

Mängu eesmärk

Arva ära, mis lind laulab.

Mängutaseme valik

Vali esilehel vastava aastaaja soovitud mängutase. Mõistlik on alustada esimesest, kõige lihtsamast tasemest ja liikuda seejärel järjest edasi, kuna iga järgnev tase sisaldab lisaks juba eelnevatest tasemetest tuttavaks saanud lindudele ka uusi.

Iga aastaaja viimane tase (V) on kokkuvõtlik viktoriin, mis sisaldab kõikidest eelnevatest tasemetest tuttavaid linde. Need võivad nüüd ilmuda sarnaste või sageli segi aetud liikidega koos.

Mängu kulg ja reeglid

Ekraanile ilmuvad kolme linnu pildid ning samal ajal hakkab kõlama linnu laul või häälitsus. Kõlav hääl kuulub kindlasti ühele ekraanil olevale linnule. Vajuta linnule, kellele see hääl sinu arvates kuulub, ning sa kuuled valitud linnu nimetust.

Kui vastasid valesti, hakkab pilt jõnkslema, ning sa saad proovida uuesti. Õige vastuse korral jääb laulev lind ekraanile üksinda (teised kaovad ära). Edasiliikumiseks vajuta pildile veel kord või lohista see lihtsalt vasakule.

Iga esimese katse järel saadud õige vastuse eest kingib lind sulle vastavasse ruudukesse ühe sule (mida näed piltide all, vasakul pool). Õige vastuse andmine peale teist või kolmandat katset teeb vastava valge ruudukese halliks.

Soovi korral saad vastamata edasi-tagasi liikuda kas ekraani servades olevate noolekujuliste nuppude abil või pilte vasakule või paremale lohistades.

Sa saad vahetada keelt mängu keskel, see ei katkesta mängu. Nii saad kasvõi mitu korda lugeda ning kuulata linnunimetusi nii eesti kui vene keeles.

Peale viimase linnu äraarvamist vajuta ekraanil oleva linnu pildile. Ette tuleb menüü, mis pakub minna tagasi esilehele, läbida käesolev mängutase uuesti või minna järgmisele tasemele. Samas näed ka kogutud sulgede näol mängu tulemust.

Kui kaua võib laps ekraani ees olla?

Koolieeliku tahteline tähelepanu on lühiajaline ning päevas soovitatakse ekraani ees olla mitte üle poole tunni (KLRÕK § 13, p.3). Kevadmängu kõigi tasandite läbimängimine ning käesoleva kuu mängutaseme kordamine võtab aega umbkaudu kuni 20 minutit.

Kas laps võib üksi mängida?

Kui laps veel lugeda ei oska, siis mänguga tutvumiseks vajab ta kindlasti teie abi. Isegi kui laps saab iseseisvalt mänguga hakkama, on soovituslik mõnikord koos mängida. Loodetavasti on mängu temaatika huvitav nii teile kui ka teie lapsele. Koosveetud aeg arvuti ees ning seejärel saadud teadmiste rakendamine looduses ühise jalutuskäiguga mõjuvad kindlasti teie omavahelistele suhetele positiivselt.

Kuidas mängida koos lapsega?

Helilotot võib käsitleda kui mängulist jalutuskäiku looduses, mis valmistab teid ette päris linnuretkeks. Mängulisel linnuretkel saab laulva linnu häält mitu korda kuulata ja rahulikult mõelda, millisele linnule see võiks kuuluda. Suunake ja julgustage last mõtlema! Teda saab toetada suunavate küsimuste abil, nt: „Kuidas sa arvad, kas see häälitsus kuulub väiksele või suurele linnule?“; „Millistel ekraanil olevatel lindudel on kindlasti teistsugune laul, kui see, mis hetkel kostab?“.

Linnu lauluviiside meeldejätmiseks saab koos lapsega linnu järgi laulda, laulu matkida. Näiteks metsvindi lauluviisile sobivad hästi sõnad: „Siit-siit metsast ei tohi võtta mitte üks pirru tikk!“ Rasvatihane: „Ti-ti-tüüü, ti-ti-tüüü!“ ja „sitsikleit, sitsikleit!“ Väike-lehelind: „Tsilp-tsalp, silk-salk, psilp-psolp…!“

Huvi pakkunud linnu kohta saab lisainformatsiooni Eesti Ornitoloogiaühingu määramisabist. Pöörake lapse tähelepanu ka linnu tegelikule suurusele. Saate lapse käest uurida, kes on tema arvates suurem, kas näiteks punarind või kaelustuvi ning vajaduse korral korrigeerida lapse ettekujutust linnu suurusest.

Lapsega võib filosofeerida, nt mõelda, miks linnud laulavad valdavalt kevadel?

Vahetage lapsega arvamusi meeldivaimast pildist (millised on pildil värvid, meeleolu).

Vajutades nupule „по-русски“ saate teada, kuidas kõlab linnu nimetus vene keeles. Nii nagu erinevatel rahvustel on erinevad keeled, on erinevatel linnuliikidel erinevad laulud. Mängu käigus on võimalik õhutada lapse fantaasiat ning koos mõtiskleda, mille poolest inimesed ja linnud sarnanevad ja erinevad.

Ruutudega paneeli kasutades saab arvutada. Näiteks kui laps kogus teatud mängutasemel 3 sulge, siis võib küsida, mitu sulge on puudu, et saaks kokku viis.

Kindlasti jätkake mängu õues! Näiteks on võimalik tuvastada, keda laulvatest lindudest olete juba eelnevalt mängus kuulnud. Kuna looduses on ühel ja samal linnuliigil mitu erinevat laulu, siis näiteks rasvatihaseid vaadeldes saab otsida sellist, mis laulab samal viisil nagu lind mängust.

Kuidas õpetaja saab antud mängu oma töös kasutada?
 1. Mängu saab kasutada planeeritud õppetegevuses kogu rühmaga.

  Enne mängimist saab lastele õpitavaid linde tutvustada: vaadelda pilte, kirjeldada neid, kuulata hääli. Selleks saab kasutada Eesti Ornitoloogiaühingu materjali „Õpetajate linnuõppekoolitus –määramisabi“. Seejärel võib mängida samade lindudega vastavat mängutaset kogu rühmaga. Lapsed saavad kordamööda tulla arvuti ette ning teha valiku, põhjendada seda ning saada arvutilt tagasisidet, kas valikuna tehtud vastus oli õige.

  Erinevatel mängutasanditel õpetatavate lindude loetelu vaadake siin: „Millistel põhimõtetel on raskusastmed loodud?

 2. Mängu saab paigutada laua- ja arvutimängude keskusesse ning pakkuda seda mängimiseks lapsele kas ühekaupa või väikestes laste rühmades.

  Laps, keda õpetaja on juba juhendanud saab nüüd teha mängu reeglid selgeks teisele lapsele ning seega olla ise juhendaja rollis.

 3. Mängu saab kasutada individuaalõppes.

  Mängu saab kasutada lapse individuaalse eripära toetamiseks. Mäng annab erinevaid võimalusi üldõpetliku tööviisi rakendamiseks, näiteks:

  • Valdkonna „Mina ja keskkond“ eesmärkide toetamiseks saab lapsele esitada mõtlemiseks ja arutlemiseks küsimusi: Miks märtsikuus (tase 1) on looduses vähem laulvaid linde kui maikuus (tase V)? Miks linnud laulavad? Kes mängus olevatest lindudest ei ole laululind?
  • Valdkonna „Keel ja kõne“ eesmärkide toetamiseks saab suunata ja juhendada last lugema lindude nimetusi või lasta tal määrata häälikute asukohti sõnas.
  • Valdkonna „Matemaatika“ eesmärkide toetamiseks on võimalik kasutada ruutudega hindamispaneeli liitmis- ja lahutamisülesannete lahendamiseks. Näiteks kui laps kogus teatud mängutasemel 3 sulge, siis võib küsida, mitu sulge on puudu, et saaks kokku viis.
  • Valdkonna „Kunst“ eesmärkide toetamiseks võib lapse käest uurida, milline pilt talle meeldis, ning juhendada teda pildi kirjeldamisel (millised on värvid, meeleolu jmt).
  • Valdkonna „Muusika“ eesmärkide toetamiseks saab lapsega koos matkida linnulaulu. Näiteks metsvindi laulu viisile sobivad hästi sõnad: „Siit-siit metsast ei tohi võtta mitte üks pirru tikk!“ Rasvatihane: „Ti-ti-tüüü, ti-ti-tüüü!“ ja „sitsikleit, sitsikleit!“ Väike-lehelind: „Tsilp-tsalp, silk-salk, psilp-psolp…!“
  • Valdkonna „Liikumine“ eesmärkide toetamiseks võib lapsega matkida erinevate lindude lendamist. Näiteks siis, kui ekraanile ilmuvad korraga suur ja väike lind ( nt tihane ja kotkas), teha mängus paus ja liikuda.
  • Valdkonna „Eesti keel kui teine keel“ eesmärkide toetamiseks saab lapsega lugeda ja kuulata lindude nimetusi eesti keeles ning seejärel koostada uute sõnadega lauseid.
 4. Mängu võib käsitleda kui abivahendit lastevanematega koostöö arendamisel.

  Viite mängule saab saata lastevanematele ning paluda neil toetada oma last linnuõppekäigu ettevalmistamisel.